Miksi Taide on tärkeää?

Miksi taide on tärkeää? -kysymys on minulle niin tärkeä, että varaan elämästäni nyt kokonaiset 10 minuuttia asian pohtimiseen. Tässä vaiheessa henkistä kehitystä olen: mitä tärkeämpi aihe, sen vähemmän siihen pystyn katsomaan. Tärkeät aiheet häikäisevät. No niin.

Taiteessa kaikki on mahdollista. Taide ei aseta rajoja. Taide on osa ihmisyyttä eikä ihmisyyttä voi kontrolloida – kukaan ei voi kontrolloida toisen ihmisen mieltä ja tunteita täysin. Taide on individualiteetin ilmaisua. Mitä defenssittömämpää se ilmaisu on, sitä universaalimmat ovat sen mahdollisuudet resonoida. Taiteen tekeminen on ihmisyyden ytimessä. Jokainen voi olla taiteilija, mutta kaikkien ei tarvitse olla, eivätkä kaikki halua olla. Tarvitaan muunkinlaista osaamista kuin ihmisyyden iänkaikkisuuden tarkastelua tai siitä ammentamista.Taiteilijan työ on juurtunutta asettumista itseen ja sitä kautta universaaliin.

Taiteilijan työ on tärkeää, koska taiteilija auttaa jokaista taiteen äärelle pysähtyvää havainnoimaan itseään ja suhdettaan maailmaan: omia arvojaan ja sitä minkälaista maailmaa haluaa olla luomassa. Taide auttaa jokaista olemaan luova. Meidän kaikkien tehtävä tässä maailmassa on olla luova omalla tavallamme. Olemme kaikki luojia. Ilman taidetta olisimme vankiloissa, kontrolloitavina, keskitysleireissä, lobotomiapöydillä. Elämä ilman taidetta olisi vain elämän esittämistä sielultaan kuolleiden sadistien ohjauksessa. Taiteen tekeminen ja taiteen äärelle pääseminen on ihmisoikeus, vapautta olla ihminen, elämän kunnioittamista, kiitollisuutta elämästä, elämän viljelyä tuleville polville. Taiteellinen työ linkittää menneen ja tulevaisuuden näkymät tähän hetkeen.

Taiteessa on toivo henkisestä kohtaamisesta ja ihmisten välisestä ymmärryksestä, paremmasta ymmärtämisestä ylipäätään, koska taide kommunikoi. Jos kommunikointiin reagoi defensiivisesti, ei voi ymmärtää, ymmärrys ei kasva. Jos kommunikointiin suhtautuu avoimesti, kasvua voi tapahtua. Taidetta tulee olemaan niin kauan kuin on ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita siitä, mikä on totta, kaunista tai hyvää. Maailma ilman taidetta olisi maailma ilman eläviä ihmisiä.